سریال عصر یخبندان : داستان های اسکرات Ice Age: Scrat Tales (2022)

عصر یخبندان : داستان های اسکرات Ice Age: Scrat Tales

کارتون عصر یخبندان داستان های اسکرات Ice Age Scrat Tales مینی سریال 6 قسمتی از ماجراهای جدید اسکرات است. سنجاب تیز دندان و بدشانس انیمیشن «عصر یخبندان» که پدر شدن را تجربه می کند. ادامه متن

  • آمریکا
  • 7.5 امتیاز
  • 6+ سال

فصل 1 سریال عصر یخبندان : داستان های اسکرات