سریال باکوگان Bakugan Battle Brawlers (2007 )

  • ژاپن
  • 4.8 امتیاز
  • دوبله
  • 12+ سال

فصل اول

نمایش فیلم