تن تن در تبت Tintin in Tibet (1992)

  • آمریکا
  • 7.5 امتیاز
  • 43 دقیقه
  • دوبله
  • 8+ سال