مایا زنبور عسل Maya the Bee: The Honey Games (2018)

مایا زنبور عسل Maya the Bee: The Honey Games

مایا زنبور عسل باهوش و بازیگوش و آشنای بچه‌ها، اینبار باید کندویشان را نجات بدهد، ولی بازیهای عسلی خیلی سختتر از چیزی است که مایا فکر میکند! ادامه متن

  • تماشای فیلم
  • آمریکا
  • 5.6 امتیاز
  • 1+ ساعت
  • 3+ سال
  • FHD

معرفی مایا زنبور عسل

انیمیشن مایا زنبور عسله Maya the Bee: The Honey Games را خیلی از ما به اسم «نیک و نیکو» میشناسیم! بله درست حدس زدید. همان کارتون قدیمی و بامزه که حتی پدر و مادرها هم وقتی کوچک بودند تماشایش کردهاند. اما «بازیهای عسلی» قسمت جدیدی از ماجراهای این زنبور عسل مشهور است که همیشه دلش میخواهد به همه کمک کند. حتی اگر شما هیچ احتیاجی به کمک نداشته باشید، مایا هست. مثل ملکهی زنبورها که نگران تمام شدن عسلی است که زنبورها در تابستان جمع کردهاند، آن وقت مایا -یک زنبور کوچولو و بازیگوش- میآید تا به ملکه کمک کند.

هر چقدر ملکه میگوید من کمک نمیخواهم! باز مایا زیر بار نمیرود. شاید ملکه تعارف میکند؟ خلاصه مایا و دوست همیشگیاش ویلی برای کمک به کندویشان آنقدر دردسر درست میکنند که وضع از اول هم بدتر میشود. یکی نیست به مایا بگوید بچه جان! بنشین سر جایت ما خودمان کارها را درست میکنیم. ولی مایا دست بردار نیست میخواهد تا آخرش برود. یعنی اگر مایا اینقدر اهل کمک کردن نبود که چنین کارتون بامزهای ساخته نمیشد و شما هم نمیتوانستید آن را تماشا کنید ولی حالا با دیدن انیمیشن Maya the Bee: The Honey Games با هیجان و رقابت بازیهای عسلی همراه میشوید.

بازیهای عسلی هم خوشمزهاند و هم سخت. البته اگر مایا و دوستانش به خصوص آن حشرهی ریزه میزه و آن عنکبوت بیحوصله باهم همکاری کنند شاید اتفاق خوبی افتاد. تیم بیرقیب و استثنایی «پاپی میدو» برای بردن جام عسلی درخشان وارد رقابت میشود. این تیم میخواهد جام را به دست بیاورد و رقیبهای دیگر را حذف کند. «وای! ببینید چه میکنه این تیم پاپی میدو».

ولی همیشه حتی توی دنیای حشرهها با آن شاخکها و دست و پاهای فراوان هم حشراتی پیدا میشوند که بدجنس هستند و دوست ندارند خوشی دیگران را ببینند. آخر مایای بیچاره که جز نجات دادن کندو هیچ هدف دیگری ندارد چرا باید با این موانع روبهرو بشود؟ کی دلش میآید این زنبور عسل زرد و راهراهی را اذیت کند؟ اصلاً شاید بهتر است به کمک آرنولد برود و محله آنها را نجات دهد.

جزئیات ساخت انیمیشن مایا زنبور عسله Maya the Bee: The Honey Games

اگر شما کارتون مایا زنبور عسله را تماشا کنید و با تیم بامزهی کندوی «پاپی میدو» همراه بشوید شاید احتمال برنده شدن مایا بیشتر شود. بالاخره هر چه نباشد شما هم از طرفداران مایا و کارتون Maya the Bee: The Honey Games هستید و با تشویقهایتان به بازیکنان تیم روحیه میدهید. آفرینک به شما پیشنهاد میکند هر چه زودتر برای همراهی با مایا، کارتونش را تماشا کنید.