خانه خبر شگفت انگیزان 2 در حال تبدیل شدن به پرفروشترین انیمیشن تاریخ است